Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA. Zjistit více.
Informace získané prostřednictvím Google reCAPTCHA podléhají Pravidlům ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google a používají se všeobecné bezpečnostní účely (nepoužívají se na přizpůsobenou reklamu společnosti Google)

Význam doplňků stravy

Přidáno: 27.08.2016

Většina lidí bere stravu pouze jako prostředek k ukojení hladu, zdroj požitku apod. Těm je nejčastěji lhostejné, jak přijaté potraviny působí na složení krve či na jejich zdravotní stav. Pouze vážnější onemocnění je alespoň na nějaký čas přinutí zamyslet se nad svojí stravou. Po uzdravení však často zapomenou na svá předchozí předsevzetí a začnou opět dávat přednost nevhodným potravinám.

Většina lidí bere stravu pouze jako prostředek k ukojení hladu, zdroj požitku apod. Těm je nejčastěji lhostejné, jak přijaté potraviny působí na složení krve či na jejich zdravotní stav. Pouze vážnější onemocnění je alespoň na nějaký čas přinutí zamyslet se nad svojí stravou. Po uzdravení však často zapomenou na svá předchozí předsevzetí a začnou opět dávat přednost nevhodným potravinám.


Klesne-li totiž koncentrace určité látky v krvi, způsobí to zákonitě i relativní přebytek látky s ní reagující, související, či na ní závislých složek. Uveďme si příklad: Je-li v krvi výraznější nedostatek určitých zásadotvorných kovů atd., tak budou působit nepříznivě i běžné hodnoty kyselých součástí krve, neboť ty mají být v rovnovážném poměru k zásaditým složkám. Není-li tomu tak, dochází k nežádoucím změnám pH krve, z čehož vyplývají mnohé klinicky popisované poruchy organismu.

 

Nepříznivý je i nedostatek nepostradatelných látek (vitaminů, minerálů atd.), neboť organismus poté nemůže fungovat naplno, jeho výkonnost, obranné síly i schopnosti tolerovat naše nemalé okolní zatížení klesají. Může pracovat jen na "poloprovoz", a to pouze tak dlouho, dokud se jeho síly nevyčerpají natolik, že se zcela zhroutí.

 

Bylo již i četnými lékařskými studiemi opakovaně prokázáno, že dostatečný příjem vitaminů a minerálních látek snižuje rizika poškození organismu karcinogeny atd. Proto jsou mnohé z nepostradatelných látek zařazovány mezi ochranné faktory proti rakovině i dalším civilizačním onemocněním. Je třeba dodat, že změny složení krve na sobě většinou pociťujeme - ať již ve formě "rozladěnosti", nervozity, únavy, nevolnosti, bolesti hlavy či dalších problémů. Pokud na tyto impulsy těla nebereme dostatečný ohled a nezastavíme se, abychom se zklidnili a uvědomili si, kde a jakou jsme udělali chybu a nesnažíme se co nejrychleji nalezené nedostatky ve svém jednání napravit, tak organismus "přepíná" na následující fáze již skutečné nemoci.

 

Tyto skutečnosti nám dokazují, že je již na čase od základu změnit běžný přístup k léčení a užívat jen přirozená léčiva a postupy, které podporují úsilí těla vedoucí ke skutečnému vyléčení. Ty je třeba nasadit na základě doporučení terapeuta přírodní medicíny či lékaře využívající přirozené metody léčby, pokud možno co nejdříve!

 

I když nemoc přejde do chronického stádia, tak lze přirozenými prostředky docílit úspěšné pomoci. Ale k tomuto dlouhému utrpení nemusí vůbec dojít, jsou-li tyto postupy nasazeny hned na počátku nemoci či nerovnováhy v těle, a ne až na konci jako "poslední naděje". Je třeba si také uvědomit, jaký význam má běžná lékařská péče, jejíž úspěchy není správné podceňovat. Vždyť dokáže pomoci v mnoha těžkých případech onemocnění či zranění, při kterých jsou postižení často v přímém ohrožení života.

 

Někteří lidé však na základě nesporných úspěchů soudobé vědy dojdou k nesprávnému závěru, že takto lze vyléčit všechna onemocnění, poruchy či nerovnovážné stavy organismu. Někteří pacienti poté co absolvují náročná vyšetření i zákroky mnoha lékařských oborů, se na konci tohoto „maratónu“ dozví, že se již s daným problémem či bolestí budou muset smířit, neboť jde o chronické či obdobné onemocnění, které lze v nejlepším případě stabilizovat.

 

Často se tímto stávají trvale závislí na pravidelné dávce farmaceutických preparátů, v některých případech pacienti denně musejí polykat mnoho různých druhů pilulek o kterých ani neví na co je užívají! Je toto však jediné řešení? Zcela jednoznačně není, což mnozí lidé již pochopili a proto hledají pomoc u terapeutů přírodní medicíny.

 

Abychom se však mohli rozhodnout, zda je daný zákrok, který nám vnucuje klasická medicína, opodstatněný, tak bychom si vždy měli položit následující otázky: Lze užitou lékařskou technikou s jistotou určit, zda daný orgán je již natolik poškozený, že jediným řešením je operace? Nelze zvolit jiné řešení? Není možné ho ještě vhodným způsobem vyléčit? Pomůže pacientovi tato operace?

 

Pokud již daný zásah proběhl, je třeba ptát se dále: Sdělil pacientovi ošetřující lékař či někdo jiný srozumitelnou formou to, jak žít dále, aby nemusel po nějaké době opět přijít s obdobným problémem? Byl dostatečně poučen o příčinách jeho onemocnění? Poradil mu někdo to, čemu by se měl následně vyhýbat, které způsoby jednání, stravování a též myšlení mu škodí a které mu naopak prospívají?

 

Většina lidí, kteří prošli zdravotnickým či nemocničním ošetřením může potvrdit, že běžně tato kritéria nejsou splněna!

 

Proto by bylo moudré přenést část těchto úkolů na někoho dalšího a využít možnosti spolupráce s někým, kdo obdobně jako lékaři cítí potřebu pomáhat ostatním (fundovaní léčitelé, naturopati, apod.).

 

Lékařská věda se často v těchto případech snaží „bojovat“ proti nemocem a jejím původcům s pomocí uměle připravených léčiv, jejichž cílem je „zlikvidovat nepřátelské mikroorganismy“ apod. Přitom se však velmi často „zasáhnou“ i jiné části těla, než bylo původně zamýšleno. O tom se může přesvědčit každý, přečte-li si na příbalovém letáčku nežádoucí účinky mnohých léků!

 

Proto, ale i přesto, že mohou být potlačeny původní příznaky, tak ke skutečnému vyléčení nemusí dojít, a po určité době se objeví další problémy. Pokud však vyřazení některé důležité složky z potravy překročí určitou dobu, dochází nejprve k neplnění některých funkcí, poté k onemocnění a v krajním případě i ke smrti. Stejně tak, jako každá hmota, se opotřebovávají i všechny elementy obsažené v našem těle.

 

Přirozeně musí proto docházet k jejich určitému vylučování a proto je nutné pravidelně je do organismu opět doplňovat. Naštěstí si již stále více lidí začíná uvědomovat, že to, co snědí, ovlivňuje i kvalitu jejich života. Proto se snaží vhodně změnit jak svůj jídelníček, tak i stravovací zvyklosti a hlavně přiřazují ke své běžné stravě potravinové doplňky!

 

Existuje množství potravinových doplňků, jejichž výčet by ale překročil rámec tohoto článku. Jen jednu poznámku: mnoho potravinových doplňků doznalo „uznání“- byly, pro jejich nepopiratelné léčebné účinky, přeřazeny do skupiny léčiv. Tak ovšem bylo rozhodování o jejich užívání přeřazeno od rozhodnutí vlastního do rukou poskytovatelů klasické léčebné péče jako např. některé bioflavonoidy, kyselina alfa-lipoová, extrakt z Gingko Biloby, Melatonin a mnoho dalších!

 

Je dobré ekonomicky profitovat na potravinových doplňcích jejich přeřazením mezi léčiva - potom ale je potřeba také krýt jejich užívání zdravotním pojištěním!

 

Je samozřejmě možné konstatovat, že není přirozené užívat potravinové doplňky. Potom ale zcela ignorujeme fakt, že strava v průmyslově vyspělých zemích neobsahuje dostatečná množství živin určujících kvalitu stravy, že sice netrpíme karenčními nemocemi na jedné straně, ale také nemáme optimální stav zdraví na straně druhé.

 

Užívání potravinových doplňků je důležité zejména pro všechny, kteří prožívají jakýkoli stres. Stěží asi najdeme člověka, kterého by občas nezasáhl stres. Slovo pochází z anglického „stress = zátěž“. Znali ho už obyvatelé doby kamenné, kteří při nějaké hrozbě buď bojovali anebo se dali na útěk. To my však namnoze dělat nemůžeme. Podle nejnovějších údajů Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci trpí v zemích EU stresem každý 3. (třetí) pracující!

 

Lidé se často ve stresu přejídají. Z nové studie vědců z Pensylvánské státní university však vyplývá, že máme tendenci konzumovat velmi sytá jídla, i když stresující podmínky pominou. Stres, zvláště dlouhodobý, si vybírá krutou daň i u nás. Nejen v podobě různých chorob (i duševních), ale útrapy dohánějí osoby se slabší vůlí až k sebevraždě. Duševní zdraví se pojí s fyzickou kondicí. Je třeba si uvědomit, že člověk ve stresu má až několikanásobně (3x - 7x) větší spotřebu mikroživin!

 

Důvodem dočasného stresu bývají i tzv. šťastné události - sňatek, těhotenství, narození dítěte, povýšení v zaměstnání, dovolená atd.

 

Účinky složitých produktů doplňků stravy je někdy obtížné specifikovat, natož předpokládat. Mnohdy to nedokáže výrobce ani odborníci, kterými jsou především fytofarmakologové a naturopati. Tím ale nechci říci, že takové produkty nemají žádný efekt. Naopak, velmi často mají efekt dost výrazný, až na to, že ten je individuálně odlišný.

 

Důležité je, že ani v případě produktů po jejichž užívání se ani po 2-3 měsících neprojeví zlepšení zdraví a kondice, to ještě nutně neznamená, že neúčinkují. Ony totiž vždy „nějak“ účinkují, o tom není sporu. Spotřebitelé by tudíž měli pochopit, že nenápadný, ale přitom mnohdy velmi komplexní efekt, je pro většinu doplňků stravy charakteristický.

 

To ovšem neznamená, že bych měl v úmyslu ty z vás, kteří potravinovým doplňkům stále nevěříte, v potu tváře přesvědčovat, že musíte bezpodmínečně používat tyto doplňky. Ono je to totiž jako s podáváním léků. Někomu zaberou hned, jinému ne. Mnohdy záleží na vhodné kombinaci, jindy zase na specifickém dávkování, jindy na obojím. Ale pokud nezaberou, určitě nikoho nepoškodí! Jestliže nezaberou podle předpokladů, velmi často je to tím, že na ně prostě nereagujete, nebo máte konkrétní látky dostatek apod., ale není to tím, že by byly principiálně neúčinné.

 

Příkladem budiž třeba vstřebávání známého vitamínu E. Čím vyšší je denní dávka, tím nižší je míra vstřebatelnosti, takže dávky okolo 400mg, se vstřebávají již jen z 50%. To znamená, že se potvrzuje upozornění, že vysoké dávky vitamínů je vhodné rozdělit do několika denních porcí nebo použít nějakou plně vstřebatelnou formu, zpravidla tekutou jako např. v naší nabídce preparát Vitazyme Energy.

 

Často trpíme různými obtížemi a nevíme, že je může způsobovat nedostatek některé minerální látky nebo stopového prvku v potravinách, které denně konzumujeme. Mnoho lidí však považuje vitamíny za určitý druh léků, asi jako Aspirin. Očekávají od nich okamžitý účinek anebo okamžité zmírnění bolestí nebo jiných příznaků a jsou zklamáni, když se to nestane. Je nutno zdůraznit, že vitamíny nejsou ani povzbuzující prostředky ani léky pro úlevu od nějakých příznaků.

 

Jsou to mikroživiny a jejich úkolem je, aby se tělo dobře vyvíjelo. Růst potřebuje čas. Často je nutno čekat na „Matku Přírodu“, až chybné nebo poškozené buňky odumřou, aby je nahradily lepší buňky, které rostly při lepší směsi živin. Obnova je pomalý a průběžný děj. Vašim krvinkám trvá 3 měsíce, než se všechny obnoví. Základní hmotě vašich kostí to zabere zhruba rok. Tak je to se vším co dokáže výživa zlepšená o doplňky vitamínů a dalších mikroživin. Aby se ukázal skutečný užitek, musíte počkat, až se mikroživiny zabudují do struktur vašeho těla.

 

Jsem přesvědčen o tom (a nejen já), že většina doplňků, je-li používána v množstvích, doporučených výrobcem a schválených ministerstvem, je naprosto bezpečná. Za celou dobu své praxe jsem se nesetkal s případem, že by chtěl někdo spáchat sebevraždu požitím megadávky vitamínů nebo jiných mikroživin. O lécích toto jistě říci nemůžeme.

 

Na druhé straně je ve většině případů dávkování tak malé, že konzument nemůže pocítit téměř žádný efekt a pokud ano, tak problém ještě nebyl vážný anebo se jedná o onen známý „placebo efekt“! Problém je řešitelný použitím zvýšených dávek, které však nemůže být uvedeno v návodu přiloženém k produktu nebo na jeho etiketě!

 

Je to ke škodě uživatele, jenž od výrobku žádá zřetelný a konkrétní efekt. O to víc je překvapující, že mnoho uživatelů doplňků stravy podvědomě odmítá zvýšené dávky z obav z vedlejších účinků.

 

Tyto obavy ovšem nejsou na místě a to i s ohledem na to, že se podařilo prokázat, že některé doplňky mohou vyvolat léčebný efekt dokonce i v množstvích, blížících se jednonásobku DDD - doporučená denní dávka. Není divu, že legislativní orgány jaksi „pro jistotu“ neschválí dávkování jiné než takové, které odpovídá dávce přibližně okolo 100% DDD. Ve většině případů takováto povolená dávka nemůže vyvolat tzv. terapeutický (léčebný) efekt.

 

Důležitým faktorem v užívání doplňků je také možná vzájemná podpora účinků a často jejich nutnost je vzájemně kombinovat. Neexistuje produkt, který by mohl obsáhnout několik zdravotních potíží sám o sobě jako např. vysoký tlak, nedostatek mikroživin pro obnovu tkání, pokles hormonálních hladin, špatná funkce imunity, únavy a bolesti kloubů – což je jedna z nejčastějších kombinací potíží klientů.

 

Kombinace 3 produktů na sobě závislých a provázaných je velmi častá a mnohdy jediná možná! Pokud to klient odmítá z jakýchkoli důvodů, tak ať si nebere vůbec nic (a já osobně bych mu nic nedal). Ať přijde až bude mít peníze nebo dostatek informací a pochopí, že je to tak nutné udělat!

 

Pokud totiž ten člověk nebude užívat potřebnou kombinaci (ale i dávkování!) nemůže ani očekávat výsledek, takže si sami vytváříte nespokojeného zákazníka, který vás ještě pomluví, že to stálo peníze a vůbec mu to nepomohlo (bodejť by pomohlo!).

 

A znovu zdůrazňuji, že za to si můžete vy, distributoři doplňků stravy, sami! V mnoha případech se tohle děje u firem provozujících MLM (víceúrovňový systém prodeje) ve snaze plnit nějaké body nebo obraty za každou cenu. Brát totiž 1 přípravek ze 3 doporučených a vzájemně se doplňujících nebo dokonce na sobě závislých je naprosto zbytečné! O výrobcích mnoha MLM systémů, jež prezentují svoje preparáty jako „na všechno“ by se dle mého názoru už dalo mluvit jako o podvodu.

 

Počínání různých podvodníků a podvodníčků, kteří se vás neustále snaží přesvědčit, že právě ten jejich, většinou několikanásobně předražený bylinný čaj údajně "na všechno", vám pomůže zbavit se dlouhodobých zdravotních potíží, spíše váš zdravotní stav zanedbají a vy budete muset v budoucnu toto dohánět a napravovat (pokud to ještě vůbec půjde!). Většinou jde jen o obyčejný byznys a hazardování s lidským zdravím.

 

Jestliže jste opravdu nemocní a přesto berete svůj stav na lehkou váhu, může se vám stát, že až vám bude opravdu zle a vy budete už konečně ochotni užívat doporučené produkty, bude možná pozdě. Protože daná dávka a kombinace je nutná a má šanci vyřešit vaše problémy v době, kdy je ještě možnost váš zdravotní stav ovlivnit. Neustálé odkládání řešení vašeho nedobrého zdravotního stavu se vám může stát osudným!

 

Tento negativní přístup je způsoben často zcela nepodloženými a nepravdivými varováními veřejnosti před „nepříznivými důsledky konzumace doplňků“. Statistiky jasně dokazují, že dosud nebyly zaznamenány žádné případy poškození zdraví v důsledku dlouhodobého použití doplňků stravy. Je nutno se vždy ptát, kdo za takovými „zprávami“ stojí. Takovéto zprávy jsou většinou k smíchu, protože např. ve Velké Británii, tradičně velmi konzervativní zemi, je od roku 1990 oficiálně povoleno, aby s lékařem spolupracoval léčitel! Lékař tam může praktikovat nejen klasickou terapii za použití alopatických léků, ale může také využívat fytoterapii, stejně jako může používat doplňky stravy, aniž by byl obviněn z neetického obohacování. U nás byste díky tlakům farmaceutického průmyslu a rozhodnutí ČLK (České lékařské komory) okamžitě přišli o licenci.

 

Možným dalším faktorem je ekonomická náročnost doplňků, tím spíše konzumovaných ve zvýšených dávkách. Doplňky totiž nehradí žádná zdravotní pojišťovna. Někdy jsou reakce lidí na doporučení použití doplňků stravy až neuvěřitelné. Situace vynikne při porovnání s podáváním léků.

 

V případě léků totiž pacient s lékařem nikdy nediskutuje o oprávněnosti použití léku a zvoleném dávkování, natož o své obavě z možných vedlejších účinků. Když zjistí, že mu lék „nedělá dobře“, málokdy si stěžuje a nežádá jeho výměnu, protože si buď myslí, že takový postup není možný, nebo se obává negativní reakce lékaře.

 

Pouze ti pacienti, kterým léky nevyhovují, se někdy rozhodnou vyzkoušet nějaký doplněk. Vyberou si ho spíše náhodně, přesto pečlivě studují informace na obalu či na reklamním letáku. Mnozí se o jeho použití dotazují u prodejce, případně u výrobce, ale jsou i tací, kteří se jdou poradit se svým lékařem. To vše i přesto, že instrukce a popis výrobku jsou zcela jasné. Mnoho uživatelů má neustálé pochybnosti o doporučeném dávkování, jehož výši považují za zbytečně přehnanou stejně jako nutnou dobu použití.

 

Jiní zase trpí obavami o svoji bezpečnost. Časté jsou dotazy na téma: „Slyšel jsem, že výrobce (nebo dovozce) měl problémy s legislativou, nebo že někteří konzumenti měli vážné problémy …atd.“. Když takovýto spotřebitel přece jen produkt začne používat, je schopen po několika dnech telefonovat distributorovi nebo až výrobci a stěžovat si, že produkt neúčinkuje, nebo že má „zvláštní vedlejší účinky“ nebo že se mu zdá „zkažený“, a proto chce zpět peníze.

 

Skutečnou příčinou je, že si nákup rozmyslel, protože „mu došlo“, že investoval dost peněz, aniž mu kdokoli garantoval pozitivní přínos.

 

Je jasné, že kdyby si pacient sám musel platit ošetření a léky v plné výši, skokově by ubylo čekajících v čekárnách ordinací (viz. snížení návštěv po zavedení poplatku u lékaře a převedení některých „léků“ do volného prodeje s neproplacením zdravotními pojišťovnami) zásadním způsobem by se snížila spotřeba léků aniž by se to negativně projevilo na zdravotním stavu populace. Zcela jistě by pak docházelo i ke stejným jevům, jaké jsem zde nyní popisoval.

 

To vše totiž vyplývá ze špatného postoje k životu a ke svému zdraví. Přírodní medicína je především o tom, aby se podařilo přimět klienta, aby začal sám pracovat na sobě a mohl se tak známými a prověřenými metodami zbavit nebo alespoň si zmírnit své zdravotní potíže. Nejsmutnější je, že lidé nevědí, že se mohou uzdravit. Spousta lidí se naprosto zbytečně trápí i když to není nutné! Pro mnoho lidí je ještě pořád nepředstavitelné zařadit péči o vlastní zdraví na 1. místo životních hodnot. Není divu, že jsou pak lidé nespokojení a nešťastní. Vždyť radost ze života můžete mít jen když jste zdraví.

 

Lidé chtějí velmi často zodpovědnost za své zdraví (ale mnohdy i za celý svůj život) hodit na někoho jiného např. na lékaře. Zdraví je ve vašich rukou, nikdo jiný vám nepomůže! Každý z nás je odpovědný za svoje zdraví sám sobě a hned poté svým blízkým!

 

Léčba klasické medicíny má těžiště především v tzv. akutní medicíně, ve zvládnutí život ohrožujících stavů. Zkušenost mě naučila, že přírodní léčba může být úspěšně indikována právě u chronických onemocnění a tam kde je klasická medicína méně úspěšná nebo dokonce zcela bezmocná.

 

Jedná se zejména o širokou škálu různých civilizačních chorob, celou škálu různých alergií, kožních onemocnění, podporu snížené imunity, nejrůznějších typů funkčních potíží ať už v rámci pohybového aparátu jako např. revmatická a artritická postižení tak i poruch zažívacího traktu, látkové výměny atd.

 

Je třeba jen znát některé kontraindikace (nemožnost použití) a samozřejmě přistoupit k řešení zdravotních problémů komplexně, čili upravit celkový životní styl.

 

Skutečně nemocný udělá všechno pro své zdraví. Jestli se chcete uzdravit nebo řešit své zdravotní problémy budete muset do sebe něco investovat. Investice do zdraví je ta nejlepší investice. Zdraví není žádná samozřejmost, které se vám dostane zadarmo.


Příklady důsledků podávání léků na stav využití ochraných látek:

 

Kategorie léku   Působení na vstřebávání živin a riziko nemoci
Antacida   Snížené využití železa a fosfátů, překyselení žaludku, anémie, svalové křeče.
Antibiotika   Pokles draslíku, hořčíku, nedostatek vitamínů, anémie, zácpa.
Antihypertenziva - proti vyššímu krevnímu tlaku   Nedostatek vitamínů, vzestup tělesné hmotnosti, obezita, snížená citlivost k inzulínu - diabetes.
Antikonvulziva - proti kečím   Nedostatek vápníku a kyseliny listové, osteoporóza, poruchy vývoje plodu, poruchy osobnosti.
Kortikosteroidy - všechny   Zvýšený katabolismus proteinů a pokles jejich tvorby, zvýšená potřeba příjmu vitamínů, osteoporóza, žaludeční vředy.
Statiny - léky proti vysokému cholesterolu a triglyceridům   Akutní nedostatek koenzymu Q10, poruchy využití vitamínů rozpustných v tucích, poruchy metabolismu a poruchy tvorby hormonů.

Zpět na seznam článků
Zavřít

K článku nebyly přidány žádné komentáře vložit nový komentář

Copyright 2016 - 2021 © PrevenceZdravi.eu