Co doplňky stravy mohou dokázat?

Přidáno: 27.08.2016

Změna životního stylu, stejně jako zvýšené nároky na pracovní výkon, často spojené se stresem, ale i následky zanedbané zdravotní prevence a znečištěného životního prostředí nás logicky ženou ke kupování potravinových doplňků ať už v lékárnách nebo i od různých prodejců doplňků stravy. Zkusme se proto spolu seriózně zamyslet nad otázkou, co mohou a co naopak nemohou potravní doplňky dokázat a komu mohou a komu nemohou prospět.

Změna životního stylu, stejně jako zvýšené nároky na pracovní výkon, často spojené se stresem, ale i následky zanedbané zdravotní prevence a znečištěného životního prostředí nás logicky ženou ke kupování potravinových doplňků ať už v lékárnách nebo i od různých prodejců doplňků stravy. Zkusme se proto spolu seriózně zamyslet nad otázkou, co mohou a co naopak nemohou potravní doplňky dokázat a komu mohou a komu nemohou prospět.


Co doplňky stravy mohou dokázat:

Mohou nám pomoci přiblížit se k ideálnímu složení stravy. Je např. známo, že naše průměrná strava obsahuje vzhledem ke snižujícímu se podílu neupravovaných potravin jen 50% doporučené denní dávky hořčíku a kyseliny listové, že doporučená denní dávka vápníku je u průměrně se stravujících žen jen 50-ti%, u dospívajících dívek je to jen 30%.

 

Běžně se stravující populace má dále i méně vitamínů C a B6 (až 50% žen jich má nedostatek mimo jiné vzhledem k používání antikoncepce) a chybí i další prvky jako jsou železo, zinek a selen. Tyto deficity jsou pak dále zhoršovány při stavech pro organismus zátěžových jako stres, časté a nevyvážené redukční diety, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, obezita, období těhotenství a kojení, menopauza, ale i sport. Na dostatečný a vyvážený příjem všech nutričních látek si musí dávat pozor i vegetariáni a maminky malých vybíravých dětí.

 

Uvážlivé používání potravních doplňků pomáhá vyrovnávat rizika životního stylu a prostředí. Zvláště obyvatelé velkých měst a průmyslových zón trpí emisemi, průmyslovými chemikáliemi a dalšími škodlivinami, které mohou vést k vyšší potřebě nutričních látek. Z toho vyplývá snaha o omezení oxidačního stresu antioxidačními vitaminy a minerály.

 

Se změnou způsobu zpracování potravin přidáváním tzv. přídatných látek (tolik diskutovaných „éček“ jako jsou barviva, konzervační látky, emulgátory, stabilizátory, atd.) dochází při dlouhodobé, nadměrné konzumaci takto upravovaných potravin k dalšímu zatížení organismu, které je třeba kompenzovat. Pokud tedy nejsme schopni změnit naše stravovací návyky, pak nám mohou významně pomoci doplňky stravy.

 

Další oblastí, kde nám mohou doplňky stravy pomoci je prevence zdraví. V současné době se jedná hlavně o nemoci infekční a v naší vyspělé civilizaci i nemoci civilizační, často též chronické a degenerativní. Běžným virózám je možno předcházet včasným používáním potravních doplňků, které stimulují náš imunitní systém a které mají i protivirové účinky.

 

Doplňky stravy pomáhají také vyrovnávat zdravotní aspekt stárnoucí populace a mohou podpůrně pomáhat při léčení zdravotních komplikací v kombinaci s klasickými farmaky.

 

Lze s nimi optimálně připravit organismus na předvídatelnou zátěž jako sportovní výkon či předejití zdravotních komplikací při operativních zákrocích např. plánované neakutní operace, plánování rodičovství, pobyt v oblastech se zvýšeným výskytem slunečního záření, řešení mnoha kosmetických problémů, apod.

 

Ne nadarmo se říká, že finální úspěch každé operace se skládá nejen z bezchybně odvedeného operačního výkonu chirurga, ale i z toho, jak pacient na tento invazivní zásah reaguje a jak se následně hojí!


Co doplňky stravy nemohou dokázat:

Potravní doplňky nejsou všelék, ačkoliv to tak někdy podle mnohoslibných reklam vypadá. Doplňky stravy nemohou plně nahradit nutriční látky obsažené v potravě.

 

Nemohou napravit všechny škody a zlozvyky našeho životního stylu (kouření, alkohol, nedostatek pohybu, stálý spěch a stres), nemohou také redukovat naši hmotnost samy o sobě, nebudou-li doprovázeny intenzivním pohybem a změnou množství a skladby jídelníčku.

 

Velmi jednoznačně je třeba zdůraznit, že doplňky stravy nemohou samy o sobě vyléčit závažná onemocnění jako např. infarkt, nebo řešit akutní závažné onemocnění či úraz.


Komu mohou doplňky stravy prospět:

Obecně vzato mohou prospět každému, kdo prochází určitou zátěžovou situací, která nemůže být z hlediska příjmu důležitých nutričních látek zcela pokryta zvýšenou konzumací určitých druhů potravin.

 

Modelové 10-ti leté dítě by za standardní nezátěžové situace z hlediska doporučených denních dávek mikronutritientů mělo vypít přibližně 9ml olivového oleje (vitamin E), sníst 2 kg jablek (vitamin C), skoro 40 dkg tresky (jód), 20 dkg kuřecích jater (selen), 17 dkg vlašských ořechů (vitamin B6), 5 dkg vajec (vitamin B12) a to se nezmiňuji ani o množství salátu (železo a kyselina listová), a dalším kvantu zeleniny k doplnění ostatních nezbytných výživových látek.

 

Tento příklad je samozřejmě modelový, přesto je z něj zřejmé, že při zátěžových situacích, kdy je spotřeba mikroživin několikanásobně vyšší než doporučená denní dávka, nelze dostatek vitaminů a minerálů získat pouze z přijaté potravy!

 

Doplňky stravy jsou obvykle velmi účinné, když v organismu aktivní látka zcela chybí, či je jí velký nedostatek.

 

Takovými skupinami jsou hlavně:
- Jedinci držící časté redukční diety, jejichž strava je obvykle velmi nevyvážená.
- Vybíravé děti, pokud u nich nelze nahradit odmítanou skupinu potravin jinou, stejně z hlediska mikroživin hodnotnou potravinou. Pak je obvykle potřeba užívat nějaký komplexní multivitaminový a multiminerálový doplněk.
- Lidé trpící stresem, neboť u této rizikové skupiny stoupá spotřeba vitamínů skupiny B, protože se zvyšuje celkový buněčný metabolismus.
- Neustálý spěch vyvolává i špatné stravovací návyky s častou konzumací škodlivých nasycených tuků a soli. Důsledkem nadbytečného příjmu tuků, cholesterolu a sodíku v soli je pak nejen nepříjemná nadváha, ale zvyšuje se i riziko kardiovaskulárních onemocnění a vysokého krevního tlaku.
- Kuřáci, u nich je prokázáno, že kouření podporuje tvorbu volných radikálů. Silný kuřák (cca 20 cigaret denně) má mnohonásobně vyšší spotřebu antioxidantů. Z toho vyplývá i zvýšená potřeba suplementace antioxidanty ve formě doplňků stravy.
- Lidé s vysokou spotřebou alkoholu u nichž dochází často k výživové nerovnováze. Vyčerpávají se hlavně vitaminy skupiny B a vitamin C, které možno nahradit doplňkem.
- Také užívání některých skupin léků vede ke změněným hladinám mikroživin v těle.
- V těhotenství stoupá spotřeba kyseliny listové a vitaminu B12 (jejich nedostatek vede k rozštěpu neurální trubice plodu a následným vývojovým vadám), rovněž spotřeba železa je v těhotenství vyšší.

 

Měli bychom si zopakovat, že doplňky stravy obvykle nejlépe zaberou u toho jedince, kterému v organismu aktivní látka buď zcela chybí, či je jí nedostatek. Zda je doplněk stravy účinný poznáme obvykle až po měsíci od začátku užívání, podle toho, jak velký je jeho nedostatek v našem těle. Optimální je cca 2-3 měsíční kúra a pak účinek na organismus zhodnotit.

 

U zdravého, středně zatěžovaného jedince (kolik ale takových je?), který alespoň trochu dbá na správný životní styl a systematicky se nepřejídá tučným a sladkým jídlem s absencí čerstvé zeleniny a ovoce, stačí 4x – 6x do roka využívat kvalitní komplexní multivitaminový a multiminerálový doplňek s nějakou vysokou biovyužitelností.

 

V posledním desetiletí dochází k významným změnám v poskytování léčebné péče. Mnoho lékařů se stále více zajímá o užívání potravinových doplňků v léčebné, ale hlavně v preventivní léčebné péči. Mnoho jich samo různé potravinové doplňky užívá, i když část z nich, přestože je sami užívají, je nedoporučuje svým pacientům. Někteří lékaři zaujímají podivný postoj: sami užívají např. oblíbený vitamin E a přitom tvrdí, že pro doporučení svým pacientům chybí dostatek vědeckých podkladů.

 

Máme tedy čekat, až tito lékaři nám něco doporučí, co sami již dělají, nebo rozhodnutí o pozitivním ovlivnění vlastního zdraví leží na nás samotných? Vždyť mnoho lékařů se obrací k užití potravinových doplňků, když klasická léčba selhává!

 

Podle mého názoru je lépe užívat a doporučovat potravinové doplňky včas, dokud situace není vážná. Bohužel, mnoho lékařů se obává výsměchu svých kolegů, když se rozhodnou doporučovat potravinové doplňky ke zkvalitnění jimi poskytované léčebné péče.

 

Pro preventivní a léčebné vlivy potravinových doplňků existuje ohromné množství vědeckých důkazů v lékařské literatuře! Situaci možná komplikuje fakt, že lékařská veřejnost není dostatečně informována o výživě a významu potravinových doplňků se všemi dalšími souvislostmi, protože této problematice není věnována dostatečná pozornost při výuce ani postgraduální výchově. Tak se může stát, že průměrná sekretářka je informována v této problematice lépe než někteří lékaři.

 

Ani současná výuka medicíny nepřináší mnoho změn v tomto směru a většinu znalostí musí lékaři, jestliže se rozhodnou zkvalitnit svou léčebně-preventivní praxi, získat samostatným studiem dostupné literatury. Pozitivní faktem ale je, že poptávka po informacích z této oblasti vzrůstá a stále více lékařů se začíná zajímat o problematiku výživy a potravinových doplňků, tak jako pomalu vzrůstá zájem i o další medicínské, dosud zatracované, alternativní obory a postupy.

 

Stále se traduje zcela chybná myšlenka, že léčebné účinky a hodnoty potravinových doplňků nejsou podepřeny vědeckou literaturou, dokonce že jejich užívání může být nebezpečné. Toto bývá většinou hlavní a poslední argument. Pro tato tvrzení ale není žádná podpora v lékařské literatuře. Často se ale potom objeví, že skrytým motivem těchto negativistických prohlášení je podpora farmakologickým společnostem a zachování současných systémů poskytování zdravotní péče s cílem bránit jakýmkoli změnám těchto systémů (komupak to asi vyhovuje?!).

 

Oponenti někdy užívají velmi nevybíravé, až „mafiánské“ metody zastrašování, jako např. Konference o protikladech ve výživě sponzorovaná Univerzitou ve Vermontu v USA v roce 1995. Zde došlo k telefonickým vyhrůžkám předsedovi konference, jestli povolí přednášky o kladném vlivu potravinových doplňků na průběh některých nemocí. Na základě těchto vyhrůžek jeden z řečníků musel stáhnout svou přednášku.

 

Někdy oponenti tvrdí, že užívání potravinových doplňků vede jen ke tvorbě „drahé“ moči, protože většina podaných vitaminů je močí vylučována. To je ovšem zcela nesmyslné tvrzení, protože otázkou není konečný osud těchto látek, ale hlavně jejich vliv v době „pobytu“ v organismu, jejich vliv na orgány a tkáně, včetně toho močového systému.

 

Je faktem, že v současné literatuře existuje množství důkazů o pozitivních vlivech potravinových doplňků v prevenci i léčení různých onemocnění. Tyto studie a výsledky výzkumů jsou zcela nepochopitelně oponenty ignorovány (viz. článek „Seriál o účinnosti doplňků stravy“).

 

Je potřeba si uvědomit, že výživa a potravinové doplňky je jen jedna ze součástí komplexní péče o vlastní zdraví. Samozřejmě sem patří také např. pohybová aktivita, relaxační metody, problematika stresu a jeho zvládnutí, omezení pobytu v silných elektrosmogových zónách apod.

 

Zvláště důležitou kapitolou je detoxikace organismu. Detoxikací lze v tomto případě nejen předcházet mnohým chorobám, ale i zpomalovat proces stárnutí, což může být pro mnohé lidi velmi příznivá zpráva. Lidský věk se stále prodlužuje, ale zároveň s tím stoupá pocit nemocnosti v poslední třetině života, takže prodlužování věku není vnímáno jako nějaké mimořádně velké pozitivum.

 

Je třeba si uvědomit, že odstraněním např. virového nebo bakterielního (zánětlivého) ložiska tkáň okamžitě sama nezregeneruje, protože regenerace trvá mnohdy celé měsíce po detoxikaci a odstranění ložisek. Ve vyšším věku se často projevuje jako problematická i regenerace. V tomto smyslu je preventivní význam detoxikace zcela zásadní!

 

Pokládám za důležité zdůraznit, že nedetoxikujeme onemocnění ani diagnózu, ale detoxikujeme tkáně. Cílem detoxikace je optimalizovat funkci tkáně či orgánu. Nemoci vznikají obvykle kombinací poruch jednotlivých tkání a orgánů.

 

Jelikož jde vždy o poruchu jednotlivých tkání a orgánů, a to někdy v tak složitých kombinacích, že do dnešního dne nejsou známy všechny zúčastněné struktury. Proto nás může někdy překvapit, že při detoxikaci tkáně zdánlivě nesouvisející s naším onemocněním může být odstraněn příznak některého zdravotního problému či obnovena funkce orgánu, na nějž jsme právě nesoustředili pozornost. Vzniká tak složitá síť vzájemně se ovlivňujících struktur, která však nepracuje chaoticky, ale podle přesných pravidel. Pokud je budeme znát a akceptovat, o což se snaží přírodní medicína, budeme schopni se poměrně jednoduchým způsobem.


Detoxikace - doplnění mikroživin - regenerace:

Bránit poruchám jednotlivých orgánů a systémů a tím i vzniku závažných zdravotních problémů.

 

Detoxikace znamená životní styl skládající se nejen z užívání detoxikačních preparátů (doporučuji prostudovat preparáty v naší nabídce zejména LivercareDigeston atd.), ale i ze změny složení stravy, její ekologičnosti, ekologie bydlení, pracovního prostředí a projevů psychiky. Jde tedy v pravém slova smyslu o životní styl, nikoliv o krátkodobý proces vedoucí jen k odstranění momentálních nepříjemných symptomů.

 

Detoxikační proces tedy představuje odstraňování a odbourávání látek, které do našeho organismu nepatří.

 

Kontrolu správného fungování organismu v mém případě provádím přístrojem ARTTEST®, s přesnými číselnými údaji a grafem o stavu činnosti vašeho organismu. Jde o vyšetření pomocí přístroje, který změřením zdánlivé impedance (kožní odpor) na energeticky aktivních bodech ruky a nohy umožňuje zmapovat dynamiku energetických procesů vnitřního prostředí živého lidského organizmu. Pokud je člověk zcela zdráv (a všechny orgány a systémy v těle řádně fungují), energeticky aktivní body na povrchu těla mají určitou přesně definovanou hodnotu elektrického potenciálu, kterou lze přístrojem ARTTEST® měřit.

 

V okamžiku, kdy se v těle objeví nějaká porucha tj. nějaký systém nebo orgán nepracuje harmonicky, dojde ihned ke změně vodivosti v příslušném bodě. Tuto velmi přesnou diagnostiku doporučuji i přes váš mnohdy klamný pocit, že jste zdraví a nic nepotřebujete! Pomocí Energetické diagnostiky ARTTEST® se dá pravidelně ověřovat účinek jakékoliv terapie a včas odhalit možné komplikace. Určím vám s vysokou přesností co váš organismus potřebuje a vy si kontrolním měřením sami ověříte, jak vám mé doporučení pomáhají! Ve své praxi používám jen ty přírodní přípravky, které mají i biochemické (rozborem krve) měřitelné výsledky léčby! Mé doporučení a přípravky účinkují téměř okamžitě. Ústup dlouhodobých onemocnění je také velmi rychlý a k prvním zlepšením dochází již po několika dnech užívání. Zásadně nepoužívám žádnou „bioinformační, rezonanční, homeopatickou“ či jinou pochybnou věc, kterou musíte užívat dlouhou dobu a poté možná, někdy a snad dojde k ústupu vašich potíží, jak slibuje většina výrobců (viz.www.lecitelstvi.com).

 

Kdyby lidé pravidelně prováděli detoxikaci a doplňování organismu mikroživinami, změnil by se způsob fungování a finanční náklady celého zdravotnictví, stejně jako zdravotní profil naší země. Obyvatelstvo by bylo zdravější a vědělo by, že zdraví drží ve vlastních rukou. Nemoc neznamená jenom neštěstí a smůlu, ale vypovídá o tom, že člověk nedokonale zvládl svůj život i složitý proces detoxikace, že někde něco opomněl, někde něco udělal špatně. Nemoc je varování, signál, který dává najevo, že jsme něco ve svém organismu nepochopili.

 

Detoxikací chceme dosáhnout jasného cíle - zbavit tělo jedů neboli toxinů. Lidský organismus funguje na základě hormonálních, enzymatických, fermentových, imunitních, elektrických a dalších dějů. Opravné pochody a mechanismy, které pracují v celém tomto systému, musí být schopny opravovat stále znovu a znovu se objevující poruchy a mutační procesy, při nichž se mění podstata genetických informací. Toxiny narušují jak genetický informační systém, tak i tvorbu hormonů, biochemické pochody, metabolismus buňky a všechny ostatní děje probíhající v našem těle.

 

Přírodní medicína pracuje s předpokladem, že odstranění toxinů z organismu umožní celému tomuto komplikovanému systému pracovat bezchybně podle původního genetického programu.

 

Zdraví je subjektivní pocit tělesné i duševní pohody. Abychom ho stabilizovali a pociťovali jej co největší počet dnů v našem životě, je třeba provádět preventivní léčebnou detoxikaci nepřetržitě. Jen málo jedinců má detoxikační systém natolik funkční, že jejich organismus může fungovat bezchybně sto a více let. Ostatní již od dětství kumulují toxiny, což vede postupně ke vzniku chronických potíží, disfunkci orgánů a nakonec k zastavení životně důležitých funkcí, tedy ke smrti.
Tři základní směry působení biologicky aktivních doplňků na lidský organizmus:

„Očištění" - detoxikace, odstranění volných radikálů, toxinů, solí těžkých kovů z organizmu, eliminace nestrávených zbytků potravy, hlenů, kamenů, které činí člověka starším.

„Doplnění“ - odstranění nedostatku mikro- i makro- elementů, vitamínů, aminokyselin, nenasycených mastných kyselin a jiných důležitých prvků s ohledem na fyziologické potřeby, obnovu normálního metabolismu (výměny látkové) a funkce každého orgánu a celé soustavy organismu.

„Regenerace“ - vlastní regulace a stabilizace funkcí všech orgánů a systémů, vrácení zdraví pomocí aktivizace samoozdravných a samoregulačních mechanismů organismu.

 

Základním faktorem prodloužení aktivního života a udržení zdraví je předcházení nemocem a jejich úspěšné vyléčení (nebo alespoň jejich úspěšné léčení), jestliže se objeví. Užívání potravinových doplňků je jedním z hlavních faktorů k dosažení tohoto cíle! K tomu ale je potřeba pozitivního postoje k vlastnímu zdraví a aktivní přístup k dosažení tohoto cíle. Je nutné si uvědomit zcela prioritní zásadu: "Zdraví je mým vlastnictvím a rozhodování o něm leží v mých rukou!"

 

Jestliže se chci dožít co nejdelšího života aktivně, rozhodování opět leží na mně, nikoliv na systémech, které preferují více politicko-ekonomické aspekty, než vědecké argumenty.


Zpět na seznam článků
Zavřít

K článku nebyly přidány žádné komentáře vložit nový komentář

Copyright 2016 - 2021 © PrevenceZdravi.eu